trä slice nettiVälkommen till projekt Cirkuleras hemsida!

Cirkulera! är de västnyländska kommunernas, avfallbolagens och Yrkeshögskolan Novias gemensamma informationsprojekt. Projektområdet omfattar Hangö, Ingå och Raseborg, Sjundeå.

Projektets verksamhetsperiod är 2009-2012 och det är EU-delfinansierat (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling EJFLU). Resten av finansieringen är nationell offentlig och privat finansiering.


Aktuellt:

Cirkuleras slutseminarium

ordnas 19.9. 2012 kl 13-16 i Novias lokaliteter. Varmt välkommen!

Asbestkurs på Novia

- ordnades på fredag 20.4.2012 kl 8.30-16

Grundkunskaper inom asbestkartering, val av rivningsmetoder, asbestens risker för hälsa och arbetssäkerhet, maskin- och skyddsutrustning samt avfallshantering. Kursen hade 44 deltagare.

Kurslärare: Anders Ekman, Rakta Networks Oy
Plats: Yrkeshögskolan Novia, Raseborgsvägen 9, Ekenäs


Cirkulera i medier:

Länsi-Uusimaa 18.10.2011 skrev om Cirkulera-projektet:

Uusi Rakentajan tavaratori auttaa rakentajia ylijäämien
kierrättämisessä Länsi-Uudellamaalla

“Isot osaavat jo” intervju med Rosk’n Rolls utvecklingschef Tarja Pinnioja-Saarinen