Byggavfall-blogg i samarbete med Projekt Cirkulera!
En västnyländsk familj bloggar om husbygg och byggavfallsfrågor:
heimerakennetaan.blogspot.com

Länkar:

Avfallslag
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1993/19931072

Nylands ELY-central / Avfall och avfallshantering
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=461&lan=sv

Nylands ELY-central / Materialeffektivitet i byggandet
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=344288&lan=SV

Avfallshanteringsbolaget Rosk’n Roll Oy Ab
www.rosknroll.fi

Lassila & Tikanoja
www.lassila&tikanoja.fi

Hangö stad
www.hango.fi

Ingå kommun
www.inga.fi

Raseborg stad
www.raseborg.fi

Sjundeå kommun
www.sjundea.fi

Träavfall