AllmäntDSC_2031

Projektets syfte är att med hjälp av de evenemang, det samarbete och den information som görs inom ramen för projektet få byggarna att lära sig hantera byggavfallet på ett korrekt sätt, och vad det är för nytta med det här.

Projektets verksamhetsområde är Sjundeå, Ingå, Raseborg och Hangö. Dessutom följer Kimitoön och Väståboland med hur projektet framskrider och får del av resultaten. Projektets verksamhetsperiod är 2009-2012.

Ett konkret mål för projektet är att i de deltagande kommunerna utveckla gemensamma övervaknings- och rådgivningsmetoder för byggavfallet.

Tillsammans med de avfallsbolag (bl.a. Rosk’n Roll och Lassila & Tikanoja) som verkar i regionen granskar vi speciellt logistiska och ekonomiska frågor och funderar över, vad som kunde motivera byggare och rivare eller konkret underlätta avfallssorteringen på byggena.

Informationspridning och seminarier

Inom ramen för projekt Cirkulera! publiceras en ny byggavfallsguide för byggare och rivare i västra Nyland. Förutom information om avfallskategorier planeras guiden också innehålla tips för hur avfallsmängderna kunde minskas på bygg- och rivningsarbetsplatser.

Under projektets gång kommer vi också att arrangera tre seminarier med anknytning till byggavfall. Alla intresserade är välkomna på dessa avgiftsfria seminarier. Vi har valt följande teman för dessa seminarier:

Mot materialeffektivitet i byggandet (9.-10.2.2010)

Smart med mindre avfall på byggplatsen  (8.2.2011)

Byggavfall – råvara eller skräp? (våren 2012)

Projekt Cirkuleras samarbetspartners

Yrkeshögskolan NOVIAlogooffset

Raseborg stad
Hangö stad
Sjundeå kommun
Ingå kommun

Rosk’n Roll
Lassila & Tikanoja