logooffsetProjektansvarig

Maria Söderström

Yrkeshögskolan Novia, Raseborg
e-post: fornamn.efternamn@novia.fi
telefon: 044-7623750

Projektledare

Piia Nordström

Yrkeshögskolan Novia, Raseborg
e-post: fornamn.efternamn@novia.fi
telefon:  044-7998256

Besöks- och postaddress

Yrkeshögskolan Novia
Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs

Projektets styrgrupp

Gustav Munsterhjelm, miljöchef, Raseborg stad
Juhani Jormanainen, ledande byggnadsinspektör, Raseborg stad
Mikael Wikström, byggnadstillsynschef, Ingå kommun
Patrik Skult, miljöchef, Ingå och Sjundeå kommuner
Ray Lindberg, projektchef, Ramboll Finland Oy

Tarja Pinnioja-Saarinen, utvecklingschef, Rosk’n Roll
Thomas Holmberg, kontaktchef, Lassila & Tikanoja
Mats Lindholm, avdelningschef, Yrkeshögskolan Novia (ordf.)
Maria Söderström, lektor Yrkeshögskolan Novia (sek.)